Algemene voorwaarden


Bij de onderstaande genoemde punten is het niet toegestaan om gebruik te maken van de zonnebanken in zonnestudio La Beauté.
Indien u een leeftijd van beneden de 18 jaar heeft. Indien u huidtype 1 heeft, u zeer gevoelig bent voor zonnestralen, u zonnebrand vertoont, lijdt aan huidkanker of aan een huidaandoening die tot kanker kan leiden. Zonnestudio La Beauté raadt het gebruik maken van de zonnebank tijdens de zwangerschap ten strengste af. Bepaalde medicijnen en/of cosmetica kunnen overgevoelige reacties veroorzaken.

Voordat u gaat zonnen vraagt zonnestudio La Beauté u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
U dient een beschermingsbril te dragen aangeboden door La Beauté. Het niet dragen van de bril tijdens blootstelling aan uv-stralen kan oogbeschadiging veroorzaken. Het is op eigen risico wanneer u daar geen gebruik van maakt. U dient zich zorgvuldig te ontschminken. La Beauté stelt hiervoor producten beschikbaar: achterin de zaak is daar een voorziening voor. U dient het advies van een arts in te winnen alvorens u gebruik maakt van de zonnebank indien u aan een huidziekte lijdt of medicatie voorgeschreven heeft gekregen van een arts. U dient de tijd van uw eerste zonnebanksessie te beperken, om te zien hoe uw huid gereageerd. Er dient minstens 48 uur tussen de eerste en tweede blootstelling van een sessie te zitten en minstens 24 uur tussen de volgende blootstellingen.

Beautybehandelingen
Bij alle behandelingen op het gebied van nagels en of tanden bleken geven wij advies en raad en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele problemen na de behandeling als gevolg van achtergehouden informatie omtrent gezondheid medicijngebruik van de klant. Daarnaast biedt La Beauté de mogelijkheid aan haar klanten om gebruik te maken van samenwerkingen die La Beauté is aangegaan. De klant valt dan onder de verantwoording van deze samenwerking en bijbehorende voorwaarden. Deze kunt u inzien op de website van de betreffende samenwerking. De website is ook vermeld op de website van La Beauté onder het kopje samenwerkingen.

Wijziging van tarieven, acties en algemene voorwaarden

La Beauté houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en de algemene voorwaarden te wijzigen. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie.

Risico en aansprakelijkheid
Het gebruik maken van de faciliteiten van La Beauté is geheel voor eigen risico. La Beauté aanvaardt, geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant. Daarnaast aanvaardt La Beauté geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van La Beauté indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de klant is te wijten.

Huisregels
De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van La Beauté en hiernaar te handelen. Door het betreden van de ruimte van zonnebanken verklaart de klant de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. La Beauté is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen die het pand betreedt. De algemene voorwaarden en huisregels van La Beauté staan op de website en zijn tevens ten allen tijde bij de balie op te vragen.

Huisregels
De directie behoudt zich het recht van toegang en het recht van beëindiging van een klantlidmaatschap zonder opgaaf van reden. Ieder klant van La Beauté onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement en dient zich bij binnenkomst altijd te melden bij de receptie (indien bemand). La Beauté is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van klanten. Het zonnen geschiedt op eigen risico. In alle vakantieperioden kunnen er een aangepaste tijden gelden. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Roken is ten strengste verboden. Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het maken van foto’s of films in en om het pand en/of enige vorm van publicatie omtrent La Beauté ten strengste verboden. Ieder klant is verplicht onrechtmatigheden te melden aan de receptie. Het lidmaatschap, cadeaubonnen en/of andere persoonlijke afspraken zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de directie.

Nu boeken